Parametry konfiguracyjne usług w nju.mobile


WAP GPRS

 • Nazwa konfiguracji: WAP nju mobile GPRS
 • Nośnik danych: GPRS
 • APN (punkt dostępu): wap
 • Nazwa użytkownika: wap
 • Hasło: wap
 • Uwierzytelnianie: normalne
 • Serwer (strona główna): http://www.njumobile.pl
 • Adres bramki IP: 192.168.6.102
 • Port IP: 9201
UWAGA: w przypadku telefonów obsługujących protokół TCP/IP (wymagających podania adresu serwera Proxy i numeru portu Proxy) zamiast ustawień Adresu bramki IP i Portu IP należy zastosować następujące parametry:
 • Adres serwera Proxy: 192.168.6.102
 • Port Proxy: 8080


MMS

 • Nazwa konfiguracji: MMS nju mobile
 • APN (punkt dostępu): mms
 • Nazwa użytkownika: mms
 • Hasło: mms
 • Nośnik danych: GPRS
 • Uwierzytelnianie: normalne
 • Pobieranie: automatyczne
 • Serwer (strona główna): http://mms.njumobile.pl
 • Adres bramki IP: 192.168.6.104
 • Port IP: 9201
UWAGA: w przypadku telefonów obsługujących protokół TCP/IP (wymagających podania adresu serwera Proxy i numeru portu Proxy) zamiast ustawień Adresu bramki IP i Portu IP należy zastosować następujące parametry:
 • Adres serwera Proxy: 192.168.6.104
 • Port Proxy: 8080


Internet GPRS

 • Nazwa konfiguracji: Internet GPRS
 • Nośnik danych: GPRS
 • APN (punkt dostępu): internet
 • Nazwa użytkownika: internet
 • Hasło: internet
 • Uwierzytelnianie: normalne
 • Adres IP telefonu: Automatyczny
 • Podstawowy serwer DNS: 79.163.127.70
 • Dodatkowy serwer DNS: 217.116.100.65
Dla połączenia Internet GPRS nie należy ustawiać bramki IP, adresu serwera Proxy oraz numerów ich portów (pola te należy zostawić niewypełnione).


streaming wideo:

Konfiguracja streamingu wideo na tych telefonach, które oferują tą funkcjonalność, sprowadza się do wykonania następujących kroków:
 • Konfiguracji połączenia WAP nju mobile GPRS
 • Konfiguracji aplikacji odtwarzacza wideo w taki sposób by:
  • Korzystała z połączenia WAP nju mobile GPRS
  • Nie korzystała z Proxy podczas odtwarzania wideo (ustawienie parametru Użyj Proxy na Nie)